KONTAKT/PRIS
 

Pris:

Konsultasjoner (45 - 50 min.) ved Senter for Krisepsykologi Trondheim koster kr. 1295.- HÅKON STENMARK: 

Telefon: 90862914, e-mail: stenmark@sfktr.no

MERETHE HELLEN:

Telefon: 93058695, e-mail: merethehellen@me.com

TOR HOGSTAD:

Telefon: 48117034, e-mail: tor.hogstad@stolav.no

KNUT HERMSTAD:

Telefon: 97144797, e-mail: knuher@online.no

FOR FELLES HENVENDELSER:

E-mail: kontakt@sfktr.noBESØKSADRESSE:

Vi har kontorlokaler i Nordre gate 21 i Trondheim sentrum. Du finner oss på kartet under.

POSTADRESSE:

 Senter for Krisepsykologi Trondheim,                                    Nordre gate 21, 7011 Trondheim