Senter for Krisepsykologi Trondheim består av fire engasjerte og erfarne behandlere, som til sammen utgjør et godt og stabilt team. Under finner du en nærmere beskrivelse av de ansatte:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                        HÅKON STENMARK

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi, daglig leder av Senter for Krisepsykologi Trondheim. Utdannet psykolog i Bergen i 1990 og med doktorgrad i klinisk medisin i 2014. Han har videreutdanninger innen kognitiv terapi og er godkjent veileder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. 

I en årrekke har han spesialisert seg på behandling av depresjon og angstlidelser, samt vurdering og behandling av skader etter traumatiske opplevelser. Håkon Stenmark har vært aktiv i etterarbeid av flere katastrofehendelser i inn- og utland samt gitt bistand etter trafikkulykker og voldshendelser i Midt-Norge. Han var med i den norske innsatsgruppen i Phuket etter tsunamien i desember 2004 og var med i det operative teamet ved St. Olavs Hospital etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya. 

 Håkon Stenmark har vært benyttet som foreleser både på nasjonale og internasjonale konferanser,  han underviser i videreutdanning til psykologer, og han har vært redaktør for fagbok om krisehåndtering og skrevet bokkapitler og fagartikler om kognitiv terapi og om traumebehandling.


Tlf: 90862914    E-post: stenmark@sfktr.no

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                          MERETHE G. HELLEN

Merethe G. Hellen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 1992 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun jobber med akutte krisereaksjoner etter ulykker, voldtekt eller andre belastende livshendelser, og med behandling av mer langvarig relasjons-og traumeproblematikk. Merethe G. Hellen har spesialisering innen ulike former for krise-og traumebehandling. Hun har videreutdanning innen arbeid med komplekse traumetilstander, sensorimotorisk psykoterapi, bruk av mindfulness og meditasjon i behandling. Merethe G. Hellen er også utdannet yogainstruktør med fordypning i traumesensitiv yoga.

Merethe G. Hellen er traumespesialist i bistandsorganisasjonen Victims Voice og har deltatt i behandlings- og opplæringsprosjekter for helsepersonell i Uganda, Kongo, Burundi og Rwanda.

Merethe G. Hellen har lang erfaring innen konsultasjon, veiledning, undervisning og behandling.


Tlf: 93058695       E-post: merethehellen@me.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                         KNUT HERMSTAD

Spesialist i klinisk sexologi NACS, familieterapeut, godkjent veileder ABV. Utdannet cand.theol Oslo 1983, doktorgrad ved NTNU i 2006 på temaet menn som begår seksuelle overgrep. Lang erfaring fra arbeid med katastrofer, traumer, kriser og sorg, bl.a. som tidligere leder av Kirkens SOS, medlem av Katastrofepsykiatrisk team ved St. Olavs Hospital siden 1992, og hovedansvarlig for helseforetakets arbeid med psykososial beredskap i helseregion Midt-Norge siden 2007.

Knut Hermstad har nasjonal spisskompetanse innenfor feltet behandling av personer som begår seksuelle overgrep, og er idag en av de mest erfarne fagpersonene i Norge på området. Han har skrevet fagbok og flere vitenskapelige artikler om seksuelle overgrep og om behandling av seksuelle overgripere. Han brukes ofte til sakkyndighetsarbeid i overgrepssaker i rettsvesenet. I tillegg til behandling av overgripere har han i mange år arbeidet med personer som har vært utsatt for krenkende og grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Han har sentrale posisjoner i det sexologiske fagmiljøet både i Norge og i Norden, og er medlem av den vitenskapelige komiteen i IATSO, en av de største internasjonale organisasjonene for behandling av seksuelle overgripere. Som spesialist i klinisk sexologi arbeider han også med saker av mer allmenn sexologisk karakter, så som par-problemer, lyst-problemer, funksjons-problemer, spørsmål om seksuell orientering og identitet osv.

I tillegg til sin kliniske praksis har Knut Hermstad gjennom mange år hatt undervisning for helsepersonell, sosialarbeidere, lærere og vanlige folk om sorg og krisereaksjoner og hjelp etter traumehendelser.


Tlf: 97144792     E-post: knuher@online.no

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                         TOR HOGSTAD

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi. Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og videreutdanning ved Institutt for Aktiv Psykoterapi. Han har bred og god erfaring fra mange års arbeid ved psykiatriske poliklinikker der han har jobbet med hele diagnose spekteret fra lettere lidelser til kompliserte tilstander. Han er traumespesialist og har spesiell interesse for og erfaring med kriser, traumer og traumerelaterte tilstander. Han har undervist om psykisk helse ved NTNU, Høyskolen i Sør Trøndelag samt ellers i Midt Norge.

Han har deltatt i flere behandlingsprosjekter knyttet til traumer ved RVTS Midt og i regi av bistandsorganisasjonen Victims Voice. I tillegg til at Tor Hogstad er knyttet til Senter for Krisepsykologi Trondheim er han ansatt ved St. Olavs Hospital.

Videreutdanning i Narrativ Eksponeringsterapi, EMDR terapeut(sertifisert) og Sensorimotorisk Psykoterapi.


Tlf: 48117034        E-post: tor.hogstad@stolav.no

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail: kontakt@sfktr.no

Org.nr: 982704324

Adresse: Nordre gate 21, 7011 Trondheim